Česko

Karel Zlín: Zlín v oblacích nepřítomnosti

Narozen 1937 ve Zlíně jako Karel Machálek. Vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze. Věnuje se malbě, kresbě, sochařské práci, je autorem filmových plakátů, knižních obálek a ilustrací. Od roku 1976 žije ve Francii. Píše poezii a prózu, překládá z francouzštiny a italštiny (mj. Giacoma Leopardiho a Gérarda de Nerval). Vydal na deset sbírek básní a drobné prózy, například Hledán (1969), Poesie (1996), V kraji oxymoronu (2003), Nedaleko pyramid (2008) a Oblaka naší nepřítomnosti (2011). V roce 2010 vyšla monografie věnovaná jeho výtvarné práci.